Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Nieuws

Overzicht van het opleidingsaanbod voor raadsleden

16-04-2018

Opleidingen, trainingen, e-learningmodules, maar ook handreikingen, animaties etc.: het 'leeraanbod' voor raadsleden is groot en divers. Op de Leeromgeving voor raadsleden vindt u een overzicht van het totaalaanbod aan leermiddelen.

Hou als raad zicht op de politie-inzet binnen uw gemeente

11-04-2018

De gemeenteraad gaat niet per definitie over politie-inzet in de gemeente. De raad vindt echter wel dat zij op dit moment te weinig invloed hebben op het gebied van politie. Dit bleek uit onderzoek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Netwerk wil naar een weerbaar en veilig openbaar bestuur

06-04-2018

Zo'n dertig landelijke en lokale partners ondertekenden gisteren de Intentieverklaring Netwerk Weerbaar Bestuur. Het netwerk zal zich inspannen voor een weerbaar openbaar bestuur waar bestuurders én ambtenaren hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid

03-04-2018

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid vergaderde 22 februari. De leden bespraken de stand van zaken van de Wet open overheid. Het bezoek van de heer Kuijken tijdens de vergadering van 25 januari, was aanleiding om de concept-reactie op het Rapport Evaluatie Politiewet te bespreken.


Overzicht actuele berichten »

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.