Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuws

Handreiking adviesrecht raad bij afwijking omgevingsplan

29-10-2020

De gemeenteraad wijst bij de inwerkintreding van de Omgevingswet gevallen aan waarvoor een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. De bestaande ‘verklaring van geen bedenkingen’ vervalt hiermee.

Raadsrapporteur versterkt positie raad op jeugdzorg

28-10-2020

Het werken met een raadsrapporteur volgens de methode-Duisenberg pakt positief uit voor gemeenteraden. De informatiepositie van de raadsleden wordt beter en raadsleden krijgen meer inzicht in wat ze willen weten. Raadsleden kunnen daardoor hun controlerende taak beter uitvoeren.

Eerste Kamer stemt in met tijdelijke coronawet

28-10-2020

Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm). Een ruime meerderheid van de senaat steunt de wet, inclusief de aanpassingen van de Tweede Kamer. De tijdelijke wet vervangt de huidige noodverordeningen en geldt in eerste instantie voor 3 maanden.

Ga in gesprek over agressie en intimidatie

23-10-2020

De agressie en het geweld tegenover raadsleden neemt toe, bleek eerder uit de Monitor Integriteit en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar waar kun je als raadslid terecht wanneer je te maken krijgt met agressie en intimidatie? Om raadsleden hierbij te ondersteunen bestaat er een ambassadeursnetwerk van hulpvaardige (voormalig) raadsleden in het gehele land.


Overzicht actuele berichten »