Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuws

Gemeenten leggen gebruik schadelijk lachgas aan banden

11-08-2020

In het Groene Hart nemen politie en politiek steeds meer maatregelen om het gebruik van lachgas te beperken. Dit naar aanleiding van de toenemende overlast en onveilige situaties in het verkeer.

Basismaatregelen beveiliging bestuurders: VNG-reactie

04-08-2020

De voorgestelde 'Ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders' is een belangrijke aanvulling op het verder weerbaar maken van bestuurders zoals wethouders en burgemeesters. De VNG vraagt wel aandacht voor het kostenaspect.

Campagne Senioren en Veiligheid: gemeenten kunnen aansluiten

03-08-2020

Er zijn vormen van criminaliteit waar specifiek ouderen regelmatig het slachtoffer van worden. Om de bewustwording hierover onder senioren te vergroten en slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, start het ministerie van Jen V op 1 september de campagne Senioren en Veiligheid.

Terugblik VNG-commissie Bestuur en Veiligheid 9 juli

28-07-2020

De VNG-commissie Bestuur en Veiligheid besprak in haar vergadering van 9 juli actualiteiten rond de coronacrisis. Zo kwam het wetstraject rond de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de orde.


Overzicht actuele berichten »