Raadsleden & Veiligheid

Partners

 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.griffiers.nl
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.raadslid.nu/
 • http://www.vng.nl
 • http://www.vng.nl

Nieuws

Zes ton beschikbaar voor weerbare raadsleden en bestuurders

10-07-2017

Om de weerbaarheid van raadsleden en bestuurders (wethouders, burgemeesters, Statenleden, gedeputeerden) te vergroten, heeft het ministerie jaarlijks zeshonderdduizend euro beschikbaar. Dit geld moet besteed worden aan het vergroten van de weerbaarheid en veerkracht van het bestuur waar het gaat om verleiding, intimidatie, bedreiging en agressie.

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein geactualiseerd

07-07-2017

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is geactualiseerd en samen met gemeenten ingrijpend herzien. Gemeenten presenteren halfjaarlijks hun nieuwste cijfers over onder meer inwoners met Wmo-ondersteuning, cliënttevredenheid, jongeren met jeugdhulp en thuiswonende ouderen.

Nieuwe bepaling model-APV voor aanpak woonoverlast

03-07-2017

Gemeenteraden kunnen sinds begin deze maand hun burgemeester de bevoegdheid geven om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen op te leggen aan de overlastgever. Dit is mogelijk geworden door de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast.

Resultaten Gemeentelijke Thermometer 2017

27-06-2017

Meer geld naar gemeenten, ruimte voor eigen beleid en daarnaast vooral aandacht voor veiligheid, informatisering en participatie. Dat zijn de gemeentelijke onderwerpen die volgens gemeentesecretarissen aan de formatietafel behandeld moeten worden, zo leert een eerste blik op de uitkomsten van de Gemeentelijke Thermometer.


Overzicht actuele berichten »