Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuws

Raadsleden worden steeds vaker bedreigd

17-01-2022

Gemeenteraadsleden krijgen steeds vaker te maken met bedreigingen en geweld. Uit een peiling van de NOS en de Nederlandse Vereniging van Raadsleden blijkt dat 15% van de ondervraagden de afgelopen raadsperiode hiermee te maken heeft gehad.

Colorverbod moet worden geschrapt uit APV

07-01-2022

De Hoge Raad heeft het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub. Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen.

Vergroot je kennis voor een goede start als kandidaat-raadslid

27-12-2021

Kandidaat-raadsleden voor de nieuwe raadsperiode kunnen zich op twee manieren voor bereiden op de nieuwe raadsperiode. Vanaf 29 januari volgt er een 10-daagse online serie van bijeenkomsten en workshops voor kandidaat-raadsleden. Tegelijkertijd vinden er in januari en februari regionale onlinebijeenkomsten plaats om kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de uitdagingen van de nieuwe raadsperioden.

Advies en tips over formeren in een gemeente

20-12-2021

Komend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Na de verkiezingen begint het formatieproces. Als het goed is, gaan daar de nodige voorbereidingen aan vooraf.

Risicoanalyse voor kandidaat-wethouder nog niet verplicht

17-12-2021

De minister van BZK heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat zij een voorstel over een verplichte risicoanalyse voor kandidaat-wethouders niet indient. Reden hiervoor is het op 3 november 2021 vastgestelde advies van de Afdeling advisering van de Raad van State, dat zeer kritisch is.


Overzicht actuele berichten »