Raadsleden & Veiligheid

Partners

Informatiepositie

Als raadslid heeft u een controlerende rol. U dient vanuit het gemeentebestuur inzicht te krijgen of de doelen op veiligheid uit het integraal veiligheidsplan (IVP) gehaald worden. Het is derhalve belangrijk dat u goede analyses en monitoren krijgt over het gevoerde beleid en de resultaten.

Op het gebied van veiligheid zijn diverse manieren van analyse en bestaan er vele monitors. In dit deel van de website, worden de belangrijkste besproken.

Politieregistraties

Politieregistraties vormen een belangrijke bron om de criminaliteit in uw gemeente in kaart te brengen. Het is echter riskant en onverstandig om het veiligheidsbeleid alleen op politieregistraties te baseren. Zo worden lang niet alle delicten geregistreerd. Denk aan aangifteloze delicten, zoals vormen van (middel)zware criminaliteit zoals drugshandel. Rugdekking door een burgemeester of districtschef kan eraan bijdragen dat de politie het inzichtelijk krijgen van de cijfers prioriteit geeft.

Verhaal achter de cijfers

Het is daarom belangrijk om ook andere bronnen te benutten bij het bepalen van een criminaliteitsbeeld. Raadsleden kunnen straatinformatie inbrengen bij kaderstelling of bij controle, maar ze kunnen ook beoordelen of het beleid mede wordt gebaseerd op kennis die ‘van de straat’ wordt gehaald.

  • Een Gebiedsscan helpt bij het verzamelen van straatinformatie én registraties (systeeminformatie).
  • Ook kan u gegevens over de beleving van veiligheid door bewoners of ondernemers als bron benutten.
  • Tevens kan, of is het noodzakelijk dat, gegevens uit andere (flankerende) beleidsterreinen dan veiligheid benut worden.
  • Voorts kan u voor het bepalen van een beeld gebruik maken van andere dan de bovengenoemde gegevens of de combinatie van grote hoeveelheden gegegevens (big data) door de implementatie van datagedreven werken binnen de gemeente. Informatie die hiermmee wordt verzameld kan belangrijke sturingsinformatie opleveren.
  • In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) of Jaaruitvoeringsplan (JUP) is vermeld welke evaluaties en/of veiligheidsanalyses op beleid hebben plaatsgevonden of gaan plaatsvinden.
  • Het zogenaamde RIEC kan de gemeente voorzien van informatie die betrekking heeft op specifieke thema’s zoals ondermijning.

Praktijkvoorbeelden

Meer weten over informatiepositie op het gebied van veiligheid

analyse-en-monitors/veiligheidsanalyse(675,168)
analyse-en-monitors/daderanalyse(597,29)
analyse-en-monitors/gebiedsscan(402,180)
analyse-en-monitors/integrale-veiligheidsmonitor(306,30)