Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Analyse en monitors

Als raadslid heeft u een controlerende rol. U dient vanuit het gemeentebestuur inzicht te krijgen of de doelen op veiligheid uit het integraal veiligheidsplan (IVP) gehaald worden. Het is derhalve belangrijk dat u goede analyses en monitoren krijgt over het gevoerde beleid en de resultaten.

Op het gebied van veiligheid zijn diverse manieren van analyse en bestaan er vele monitors. In dit deel van de website, worden de belangrijkste besproken.

Politieregistraties

Politieregistraties vormen een belangrijke bron om de criminaliteit in uw gemeente in kaart te brengen. Het is echter riskant en onverstandig om het veiligheidsbeleid alleen op politieregistraties te baseren. Zo worden lang niet alle delicten geregistreerd. Denk aan aangifteloze delicten, zoals vormen van (middel)zware criminaliteit zoals drugshandel. Rugdekking door een burgemeester of districtschef kan eraan bijdragen dat de politie het inzichtelijk krijgen van de cijfers prioriteit geeft.

Verhaal achter de cijfers

Het is daarom belangrijk om ook andere bronnen te benutten bij het bepalen van een criminaliteitsbeeld. Raadsleden kunnen straatinformatie inbrengen bij kaderstelling of bij controle, maar ze kunnen ook beoordelen of het beleid mede wordt gebaseerd op kennis die ‘van de straat’ wordt gehaald.

Meer informatie over analyse en monitors

analyse-en-monitors/veiligheidsanalyse(675,168)
analyse-en-monitors/daderanalyse(597,29)
analyse-en-monitors/gebiedsscan(402,180)
analyse-en-monitors/integrale-veiligheidsmonitor(306,30)

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.