Raadsleden & Veiligheid

Partners

Daderanalyse

De daderanalyse brengt de aard en omvang van de criminaliteit of overlast in een gebied en/of op een of enkele dossiers in kaart. De analyse maakt duidelijk waar en wanneer de problematiek speelt, wie of wat de doelwitten zijn en wie de belangrijkste daders of dadergroepen zijn.

Beleid op maat

Een goede veiligheidsanalyse verklaart de trend in de criminaliteit of overlast en geeft de belangrijkste daders of dadergroepen weer. Op basis van een criminologische analyse dient een lokale aanpak of beleid op maat te worden geformuleerd. Dit klinkt logisch, maar al te vaak wordt een aanpak uit een andere gemeente gekopieerd, zonder dat wordt geanalyseerd of het past bij de lokale situatie.

Succes factoren

Enkele belangrijke kenmerken van een goede analyse:

  • De analyse maakt gebruik van geregistreerde criminaliteit en overlast en van typische straatinformatie. Er wordt in kaart gebracht hoe de geregistreerde criminaliteit en overlast zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.
  • Zowel objectieve als subjectieve bronnen zijn geraadpleegd.
  • De analyse zoomt in op hot times en/of hot spots.
  • De analyse beschrijft de belangrijkste dadergroepen en daders. Als dit niet (meteen) lukt, wordt deze stap niet ‘vergeten’, maar wordt deze vraag voor de komende periode geagendeerd.

Meer weten over informatiepositie op het gebied van veiligheid

analyse-en-monitors/veiligheidsanalyse(675,168)
analyse-en-monitors/daderanalyse(597,29)
analyse-en-monitors/gebiedsscan(402,180)
analyse-en-monitors/integrale-veiligheidsmonitor(306,30)