Raadsleden & Veiligheid

Partners

  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl
  • http://www.vng.nl

Integrale Veiligheidsmonitor

De Integrale Veiligheidsmonitor (IVm) is een jaarlijks terugkerend (subjectief) bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Eén van de belangrijkste vragen in het onderzoek gaat over de veiligheidsgevoelens van de bewoners. Dit is voor gemeenten vaak een belangrijke graadmeter hoe de veiligheid onder de bewoners in de gemeente wordt beleefd. Als raadslid kunt u dit percentage (on)veiligheidsgevoel in de gaten houden en uw gemeentebestuur vragen welke maatregelen zij nemen om het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente te verbeteren of op peil te houden.

Landelijk, regionaal en (beneden)lokaal niveau

Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken worden met de IVm op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. De IVm is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor alle bestuurslagen bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid.

Vaste vragenlijst en eigen vragen

De vragenlijst van de IVm bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de IVm gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen. Op deze manier kunnen ze de IVm optimaal inzetten naar de eigen behoefte.

Deelname gemeente

Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks 65.000 enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en I&O Research. Dat geeft op regionaal niveau en vaak op stedelijk niveau voldoende inzicht vanwege het voldoende aantal ondervraagde personen.

Indien politiekorpsen en gemeenten verder willen inzoomen op wijk- en buurtniveau dan zullen extra enquêtes moeten worden uitgezet. Individuele gemeenten en ook de politie kunnen ervoor kiezen om dit te laten doen. Dat kost dan wel per extra enquête een financiële bijdrage. De IVm is een jaarlijkse monitor. Indien gemeenten extra enquetes willen inzetten dan kunnen zij zelf de frequentie kiezen hoe vaak dit wordt uitgezet (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders).

Links

Meer informatie over analyse en monitors

analyse-en-monitors/veiligheidsanalyse(675,168)
analyse-en-monitors/daderanalyse(597,29)
analyse-en-monitors/gebiedsscan(402,180)
analyse-en-monitors/integrale-veiligheidsmonitor(306,30)

Cookiemelding

akkoordDeze website maakt gebruik van cookies.
Klik hier voor meer informatie.