Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Ook wordt er aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, preventiemaatregelen, het functioneren van de politie en het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Eén van de belangrijkste vragen in het onderzoek gaat over de veiligheidsgevoelens van de bewoners. Dit is voor gemeenten vaak een belangrijke graadmeter hoe de veiligheid onder de bewoners in de gemeente wordt beleefd. Als raadslid kunt u dit percentage (on)veiligheidsgevoel in de gaten houden en uw gemeentebestuur vragen welke maatregelen zij nemen om het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente te verbeteren of op peil te houden.

Landelijk, regionaal en (beneden)lokaal niveau

Door met één onderzoeksmethode en vragenlijst te werken worden met de Veiligheidsmonitor op eenduidige wijze cijfers verkregen over de (beleving van) veiligheid op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau. De Veiligheidsmonitor is dan ook een belangrijk hulpmiddel voor alle bestuurslagen bij het optimaliseren van het veiligheidsbeleid.

Vaste vragenlijst en eigen vragen

De vragenlijst bestaat uit vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de Veiligheidsmonitor (tegen betaling) gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen. Op deze manier kunnen ze de Veiligheidsmonitor optimaal inzetten naar de eigen behoefte.

Deelname gemeente

De Veiligheidsmonitor is met ingang van 2019 een tweejaarlijks (in oneven jaren) terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Dat geeft op regionaal niveau en vaak op stedelijk niveau voldoende inzicht vanwege het voldoende aantal ondervraagde personen.

Indien politie en gemeenten verder willen inzoomen op wijk- en buurtniveau dan zullen extra enquêtes moeten worden uitgezet. Individuele gemeenten en ook de politie kunnen ervoor kiezen om dit te laten doen. Dat kost dan wel per extra enquête een financiële bijdrage. De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks (in oneven jaren). Indien gemeenten extra enquêtes willen inzetten dan kunnen zij zelf de frequentie kiezen hoe vaak dit wordt uitgezet.

Links

Meer weten over informatiepositie op het gebied van veiligheid

analyse-en-monitors/veiligheidsanalyse(675,168)
analyse-en-monitors/daderanalyse(597,29)
analyse-en-monitors/gebiedsscan(402,180)
analyse-en-monitors/integrale-veiligheidsmonitor(306,30)