Raadsleden & Veiligheid

Partners

Veiligheidsanalyse

Zicht krijgen op een veiligheidsprobleem is een belangrijke stap bij het ontwikkelen van lokaal veiligheidsbeleid. Een goed beeld van het actuele veiligheidsprobleem, stelt de veiligheidsprofessional in staat om voor een gerichte oplossing te kiezen en sturing te geven aan beleid.

Onvoldoende capaciteit en expertise

De kwaliteit van deze veiligheidsanalyse bepaalt het uiteindelijke resultaat van een gekozen aanpak. De analyse levert namelijk informatie om prioriteiten te bepalen en passende maatregelen te kiezen. Ook vormt de analyse het startpunt van een gezamenlijke inspanning.

Uit de praktijk blijkt dat met name kleine en middelgrote gemeenten over onvoldoende capaciteit en expertise beschikken op het gebied van informatieverzameling en analyse. Ook komt het voor dat gemeenten van mening zijn dat zij ook zonder systematische analyse een beeld kunnen vormen van de problematiek.

Versterken informatiepositie gemeenten

Naar aanleiding hiervan is het dossier informatiepositie gemeenten (op het gebied van veiligheid) samengesteld.

  • Dit dossier helpt je met het in kaart brengen van je huidige informatiepositie.
  • In het dossier worden oplossingen aangedragen waarmee de organisatie de informatiepositie verbeterd kan worden.
  • Het dossier helpt u op weg om de gegevensuitwisseling met veiligheidspartners 'privacy-proof' te maken.
  • Het dossier geeft adviezen bij de keuze voor een data-gestuurd systeem (intelligence).

Meer weten over informatiepositie op het gebied van veiligheid

analyse-en-monitors/veiligheidsanalyse(675,168)
analyse-en-monitors/daderanalyse(597,29)
analyse-en-monitors/gebiedsscan(402,180)
analyse-en-monitors/integrale-veiligheidsmonitor(306,30)