Raadsleden & Veiligheid

Partners

Belang van crisisnetwerken

De harde kern van crisisbeheersing bestaat uit gemeente, brandweer, geneeskundige diensten en politie. Dat laat onverlet dat er per type risico of crisis uiteenlopende en soms complexe (crisis)netwerken bestaan.

Netwerkconstructies

De hele samenleving drijft op allerhande vormen van netwerkachtige constructies. Zo ook op het terrein van fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Sterker, een ramp of crisis is een grote gebeurtenis die een beroep doet op specialistische kennis.

Deze kennis is verspreid over verschillende organisaties en organisatieonderdelen. Er is nooit één organisatie die het allemaal kan en doet. Fysieke veiligheid ontstaat in een samenspel van vele organisaties. De precieze samenstelling van het netwerk verschilt per type crisis.

Netwerkkaarten

De variatie in netwerken en het grote aantal betrokken organisaties zorgt voor een – op onderdelen - onoverzichtelijke situatie. Om inzicht te geven in relevante netwerken zijn zogenoemde netwerkkaarten gemaakt. Deze kaarten beschrijven welke organisaties en diensten een rol spelen bij een bepaald soort calamiteit.

Tips en aandachtspunten

  • Vraag het bestuur om u en uw raad netwerkkaarten te verstrekken, in elk geval omtrent de netwerken die horen bij een crisis die voorstelbaar is in uw gemeente of regio.
  • Accepteer geen ‘nee’ als antwoord, want er kan zich elk moment een crisissituatie voordoen waarbij uw burgemeester en uw gemeentelijk apparaat onmiddellijk het relevante netwerk moet kunnen inschakelen. Controleer ook of de verstrekte gegevens actueel zijn.

crisisbeheersing/grip-structuur(412,25)
crisisbeheersing/belang-van-crisisnetwerken(638,18)
crisisbeheersing/bevolkingszorg(792,103)
crisisbeheersing/zelfredzaamheid-en-sociale-media(569,177)
crisisbeheersing/de-veiligheidsketen(299,135)