Raadsleden & Veiligheid

Partners

Bevolkingszorg

Gemeenten spelen een cruciale rol bij crises. Dit staat los van de centralisatie van professionele diensten en van de vele inspanningen van politie, brandweer en gezondheidszorg bij een crisis. Crises doen zich nu eenmaal in gemeenten voor en van gemeenten wordt dan ook het nodige verwacht.

Burgemeester

De burgemeester dient zichtbaar leiding te geven aan de beheersing van de crisis. Daarnaast moet de noodzakelijke lokale zorg worden geboden voor getroffen personen of bedrijven. De betrokkenheid van gemeenten bij een crisis is echter veel groter dan alleen de (leidende) rol van de burgemeester.

Gemeente

Ervaringen bij crises hebben geleerd dat er heel veel op een gemeente afkomt. Gemeenten moeten soms tijdelijk onderdak organiseren, hebben een belangrijke rol bij de publieksvoorlichting en bij de communicatie met betrokkenen en krijgen te maken met schadeafwikkeling. Deze bevolkingszorg is primair de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Crisisbeheersing gaat dus zeker niet alleen over de acute fase. Ook na de eerste uren en dagen is er nog veel te doen. Sterker, de gemeente heeft het dan vaak pas echt druk. In jargon heet dat de ‘nazorg’, maar nafase is een meer correcte term.

Het is een achterhaald idee dat een gemeente dit allemaal zelf moet kunnen. Het is belangrijk om steun te mobiliseren: bij gemeenten in de omgeving, bij gemeenten die soortgelijke ervaringen op hebben gedaan of bij deskundigen.

Meer informatie

Tips en aandachtspunten

  • Hoe is in mijn gemeente de ‘bevolkingszorg’ georganiseerd? Laat de burgemeester of anderen hierover een presentatie verzorgen. Is die zorg voldoende doelmatig ingericht, mede doordat gebruik wordt gemaakt van de bijstand en ondersteuning vanuit andere gemeenten ten tijde van een ramp of crisis. Alles zelf willen doen als gemeente is een achterhaald concept.
  • Is onze burgemeester voldoende geëquipeerd om ten tijde van een crisis zijn rol en te spelen? Heeft hij in eerdere functies relevante ervaring opgedaan? Volgt hij cursussen, opleidingen of trainingsdagen? Doet hij mee aan crisissimulaties? En in welke mate is dit het geval met zijn vervanger(s)? De burgemeester kan immers (lange tijd) afwezig zijn tijdens een crisis.
  • Voor (loco-)burgemeesters is de laatste jaren veel kennis bijeengebracht. De site van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) bevat veel informatie. Zo zijn er talrijke interviews afgenomen met burgemeesters die een (mini-)crisis hebben meegemaakt. Hun overwegingen, overpeinzing en ervaringen zijn uitermate interessant en leerzaam voor raadsleden.

crisisbeheersing/grip-structuur(412,25)
crisisbeheersing/belang-van-crisisnetwerken(638,18)
crisisbeheersing/bevolkingszorg(792,103)
crisisbeheersing/zelfredzaamheid-en-sociale-media(569,177)
crisisbeheersing/de-veiligheidsketen(299,135)