Raadsleden & Veiligheid

Partners

Zelfredzaamheid en sociale media

Burgers en de sociale media spelen een (steeds belangrijkere) rol bij crises. Burgers vervullen vaak een belangrijke en positieve rol. Sociale media kunnen een crisis (mede) veroorzaken, maar ook een rol spelen bij waardevolle civiele crisismaatregelen.

Zelfredzaamheid burgers

De zelfredzaamheid van de samenleving is groot. Uiteraard is niet iedereen even zelfredzaam en zullen degenen die minder zelfredzaam zijn soms eerder de steun en hulp van anderen behoeven. Vaak zullen dat familieleden zijn (oma wordt door kleinzoon uit het te evacueren gebied gehaald), maar vanaf een bepaald punt zijn burgers aangewezen op de overheid.

Hulp reguleren en organiseren

Sociale media bieden mogelijkheden om de buren- en naastenhulp te reguleren en te organiseren. Via Burgernet kunnen burgers zich (laten) informeren bij een bedreiging. Er zijn allerhande apps om hulpverleners en anderen te attenderen op problemen, risico’s of voorzieningen in de buurt. Waar is de dichtstbijzijnde AED? Er kan ook digitaal worden gepeild of er snel eerste hulp door (professionele) omstanders of mensen in de directe omgeving kan worden geboden.

Tips en aandachtspunten

  • Heeft de gemeente voldoende aandacht voor de minder zelfredzamen (bijvoorbeeld de bewoners van verzorgingshuizen) en waar blijkt dat uit?
  • Hoe wordt bij crisispreparatie gebruikt gemaakt van de zelfredzaamheid van burgers en ondernemers?
  • Op welke wijze wordt gebruik gemaakt van de potentiële mogelijkheden van sociale media bij rampen en crises?

crisisbeheersing/grip-structuur(412,25)
crisisbeheersing/belang-van-crisisnetwerken(638,18)
crisisbeheersing/bevolkingszorg(792,103)
crisisbeheersing/zelfredzaamheid-en-sociale-media(569,177)
crisisbeheersing/de-veiligheidsketen(299,135)