Raadsleden & Veiligheid

Partners

E-learning module Veiligheid voor raadsleden

Op de website www.leerplatformraadsleden.nl is een e-learning beschikbaar waarmee raadsleden hun kennis over veiligheid kunnen aanscherpen. In de module komt aan bod wat het integraal veiligheidsplan is, waar raadsleden invloed op uit kunnen oefenen en wat andere lokale spelers met veiligheidstaken zijn.

Op de site zijn modules over meerdere inhoudelijk thema’s beschikbaar. De module over veiligheid schetst het brede veld van veiligheid waar de gemeente mee te maken heeft.

Onderdelen

De e-learning module bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Lokale veiligheid
  • Integrale veiligheid
  • Integraal veiligheidsplan en uitvoeringsplan
  • Lokale driehoek
  • Andere veiligheidspartners

Ontwikkeling

Raadsleden en griffiers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van e-learning modules. Bij de raadsleden ging het om een mix van (zeer) ervaren en kandidaat-raadsleden - vertegenwoordigers van zowel landelijke als lokale partijen. De e-learning modules worden op termijn ook benaderbaar via de raadsinformatiesystemen.

Andere modules

Naast de module Veiligheid, zijn er ook modules beschikbaar over het sociaal domein, financiën, burger- en overheidsparticipatie, regionale samenwerking, rollen & instrumenten en de Omgevingswet

Links