Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raad Sliedrecht stelt burgerinitiatief vast

10-04-2013

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft gisteren de Verordening Burgerinitiatief Sliedrecht 2013 vastgesteld. Met het Burgerinitiatief geeft de raad de inwoners van Sliedrecht de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de politieke agenda. De Verordening treedt op 1 juni 2013 in werking.

De gemeenteraad wil graag weten wat er leeft onder de inwoners. Via het Burgerinitiatief kan men onderwerpen, plannen of voorstellen rechtstreeks op
de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Praktische zaken

Hierbij gaat het om kwesties of plannen in buurt of wijk of het hele dorp. Daarbij kan gedacht worden aan praktische zaken, zoals de verplaatsing van een bushalte of verkeersdrempels in de wijk. Maar het kan ook gaan om een voorstel dat meer gericht is op gemeentelijk beleid, zoals de criteria voor woningtoewijzing, de veiligheid in een buurt en wijk of het voorzieningenniveau voor bijvoorbeeld sport.

Voorwaarden

Om een Burgerinitiatief in te dienen, moet het initiatief wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk of het voorstel wel of niet wordt goedgekeurd.

De verordening ligt vanaf maandag 15 april 2013 ter inzage in het gemeentekantoor, aan de Industrieweg 11 te Sliedrecht.

Downloads