Raadsleden & Veiligheid

Partners

SECONDANT-artikel over raadsleden en veiligheid

30-08-2013

De nationale politie, pijnlijke keuzen tussen veiligheidsdoelstellingen, en mogelijk een wettelijke verankering van de gemeentelijke regierol. Er komt nogal wat op raadsleden af. Het nieuwste nummer van tijdschrift vraagt zich af hoe raadsleden duurzaam betrokken kunnen blijven bij de lokale veiligheid.

Nauw aan het hart

Veiligheid is een thema dat het gemiddelde raadslid nauw aan het hart ligt. Niet alleen omdat veiligheid steevast hoog op de agenda van burgers staat. De gemeenteraad heeft ook belangrijke taken en bevoegdheden op het gebied van het lokale veiligheidsbeleid. Toch is duurzame betrokkenheid van raadsleden bij de veiligheid in hun gemeente geen vanzelfsprekendheid.

Beter kunnen sturen en meer betrokken kunnen zijn

Om die reden zette de gemeenteraad in Venlo concrete afspraken met de veiligheidspartners op papier. Vera Tax, raadslid en fractievoorzitter van de PvdA, nam het initiatief daartoe. “Ik wilde kijken hoe we als raadsleden beter kunnen sturen en meer betrokken kunnen zijn bij het onderwerp veiligheid. Want dat staat dicht bij burgers, maar ligt ver buiten de beïnvloedingssfeer van raadsleden.”

Downloads