Raadsleden & Veiligheid

Partners

Actie Raadslid.Nu en griffiers geslaagd

03-02-2014

De actie van Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers (VvG) om de geheime stemming bij (her)benoeming van burgemeesters, wethouders en andere politieke ambtsdragers te handhaven, is voorlopig geslaagd.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van minister van Binnenlandse Zaken Plasterk om een einde te maken aan de geheime stemming over personen is door de Tweede Kamer van del lijst van hamerstukken gehaald. De Kamer heeft zich gevoelig getoond voor de argumenten van Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers. Volgens beide beroepsorganisaties dient te stemming over (her)benoeming van de commissaris van de Koning, de gedeputeerde, de burgemeester en de wethouder om fundamentele redenen geheim te blijven.

Meer informatie

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer