Raadsleden & Veiligheid

Partners

Professor staatsrecht pleit voor een sterk onafhankelijk lokaal bestuur

06-02-2014

Een krachtige, onafhankelijke positie van de gemeenteraad en de lokale democratie. De Groningse professor staatsrecht, Douwe Jan Elzinga, hekelde afgelopen week de wijze waarom de lokale democratie wordt verkwanseld. Van raadsleden wordt zelfs gevraagd hun onpartijdigheid op te geven. "Volstrekt belachelijk", aldus Elzinga.

Politieke autonomie

Elzinga verwoordde zijn pleidooi voor een sterk lokaal bestuur in twee bijdragen, een in NRC Handelsblad, de andere in zijn column in Binnenlands Bestuur. "Gemeenten hebben hun politieke autonomie verloren", schrijft Elzinga in NRC Handelsblad. "Ze hebben alleen nog geld om regels uit Den Haag uit te voeren, met beperkte politieke marges".

Verkwanseling

De Groningse hoogleraar roept op om tijdens de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart te stemmen op partijen die een einde willen maken aan ‘de verkwanseling van de lokale democratie’.