Raadsleden & Veiligheid

Partners

PvdA Rotterdam stelt vragen over huwelijksdwang

06-10-2014

De PvdA in Rotterdam heeft het college van B en W gevraagd hoeveel gevallen van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating in 2011 en 2012 in Rotterdam zijn geregistreerd. De partij heeft het stadsbestuur ook gevraagd ervoor te zorgen dat er meer oog komt voor de slachtoffers.

Geschrokken van de cijfers

De partij stelde deze vragen naar aanleiding van een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, waaruit blijkt dat in die jaren in Nederland 181 gevallen van huwelijksdwang zijn geregistreerd, terwijl door huisartsen, politieagenten en medewerkers van blijf-van-mijn-lijf-huizen het aantal veel hoger wordt geschat. De PvdA Rotterdam is geschrokken van de cijfers uit het onderzoek en wil ook weten hoe er voor wordt gezorgd dat in Rotterdam slachtoffers beter worden geregistreerd en ondersteund.

Downloads