Raadsleden & Veiligheid

Partners

Boxtel organiseert raadsbijeenkomst over burgerparticipatie

08-01-2014

De gemeenteraad van Boxtel houdt 15 januari 2014 een beeldvormende bijeenkomst over burgerparticipatie. Via deze bijeenkomst wil de gemeenteraad zich laten informeren over de kijk op burgerparticipatie vanuit de inwoners.

Groot belang

Burgerparticipatie is een onderwerp waar het gemeentebestuur, de gemeenschap en de gemeentelijke organisatie groot belang aan hechten. Nu, kort voor de nieuwe bestuursperiode 2014-2018, is hét moment om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over dit onderwerp. Op basis van dat gesprek kan de gemeenteraad kaders stellen, die de komende jaren de lijnen vormen waarlangs burgerparticipatie wordt vormgegeven.

Stellingen

Aan de hand van stellingen gaan de raads- en commissieleden met de aanwezigen het gesprek aan over burgerparticipatie.