Raadsleden & Veiligheid

Partners

Meerderheid lokale politici voor vuurwerkverbod

10-01-2014

Een meerderheid van 53 procent van lokale politici wil een verbod op vuurwerk. Dit blijkt uit onderzoek van Direct Research onder 1668 gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Vooral lokale politici van GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie zijn voor een vuurwerkverbod voor particulieren tijdens de jaarwisseling.

Argumenten

De vijf belangrijkste argumenten voor een vuurwerkverbod zijn:

  • Lichamelijke schade (75 procent)
  • Milieuvervuiling (66 procent)
  • Materiële schade (63 procent)
  • Geluidsoverlast (51 procent)
  • Psychische schade dieren en mensen (43 procent).

Overlast voorkomen

Tegenstanders van het vuurwerkverbod, met name onder de VVD'ers, vinden dat zelf vuurwerk afsteken hoort bij Oud en Nieuw en dat het een traditie is waarmee niet mag worden gebroken. De tegenstanders noemen als maatregelen om vuurwerkoverlast te voorkomen onder meer strengere straffen op illegaal vuurwerk (45 procent), na 18:00 uur afsteken (39 procent), verbod op matten en rollen zoals in Duitsland (31 procent) en het instellen van vuurwerkvrije zones rondom scholen, bejaardenhuizen en winkelcentra (26 procent).