Raadsleden & Veiligheid

Partners

PvdA Apeldoorn stelt meldpunt onveiligheid in

11-02-2014

De PvdA Apeldoorn stelt een meldpunt onveiligheid in en doet een oproep aan iedereen om onveilige plekken of situaties te melden. De PvdA pleit ervoor de beleving van de burger evenzeer te betrekken bij het beleid als de feiten.

Beleving van burgers

Apeldoorn is een veilige gemeente en moet dat blijven. Naast objectieve cijfers over criminaliteit en verkeersveiligheid speelt de beleving van burgers een grote rol. Die beleving komt niet altijd overeen met de feitelijke gegevens. Lijsttrekker Marga Jonkman: "Het kan bijvoorbeeld gaan om situaties in het uitgaansgebied, slecht verlichte parken met doorgaande fietsroutes of verkeerssituaties. Wij horen ze graag en zijn van plan om er ook echt iets mee te doen."

Informatie bundelen en samenvoegen

Elke zaterdag doet de PvdA Apeldoorn voor haar campagne een wijk of dorp aan waarbij informatie wordt verzameld over die wijk of dat dorp. Al deze informatie willen de partij bundelen en samenvoegen met de uitkomsten van het meldpunt onveiligheid. Als er een aantal concrete voorbeelden is verzameld, wil de partij met de gemeente Apeldoorn in overleg over het aanpakken van onder andere deze onveilige situaties, maar ook andere punten die door buurtbewoners zijn benoemd.