Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden willen met politie over praktijk praten, niet over beleid

11-07-2014

Raadsleden hebben de behoefte om met de politie te praten over de praktijk. Voor een meer beleidsmatige invulling van bijvoorbeeld een integraal veiligheidsplan (IVP) is er minder belangstelling bij raadsleden.

Dit blijkt uit de voortgangsrapportage over de Nationale Politie die eind vorige maand aan de Tweede Kamer is aangeboden. Uit deze rapportage blijkt ook dat een overgroot deel van de gemeenteraden betrokken is bij de totstandkoming van het integraal veiligheidsplan. De lokale veiligheidsprioriteiten die daarin worden opgenomen, halen de raadsleden uit hun achterban.

Betrokkenheid raadsleden

De betrokkenheid van de raadsleden bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan wordt gewaardeerd door de burgemeester. Een betrokken raadslid draagt bij aan een concreet en helder integraal veiligheidsplan. Wanneer er zich nauwelijks of geen veiligheidsproblemen voordoen in de gemeente, is de betrokkenheid van de raadsleden beperkt. Het regionale beleidsplan kan op minder betrokkenheid rekenen onder de raadsleden.

Een keer in 4 jaar opstellen van integraal veiligheidsplan

De raad stelt een keer in de vier jaar haar doelen voor het IVP vast. Dit gebeurt op voorspraak van de lokale driehoek. De lokale driehoek bestaat uit de burgemeester, de lokale politiechef en officier van justitie. Door de vaststelling van de doelen en prioriteiten kan de lokale driehoek afspraken maken over de inzet van de politie in de gemeente. De gemeenteraad kan dus op indirecte wijze invloed uitoefenen op de inzet van voldoende agenten in de eigen gemeente.

Verantwoording naar de raad

Voor het optreden van de politie is de burgemeester verantwoordelijk. Bij het ontbreken van goede informatie kan de burgemeester zijn verantwoordingsplicht niet goed waarmaken, aldus de Inspectie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Volgens de inspectie is het niet alleen belangrijk dat raadsleden de burgemeester vragen wat er gedaan is, maar daadwerkelijk hun rol pakken en de burgemeester ter verantwoording roepen over het gevoerde veiligheidsbeleid. Dit bleek bij de presentaties van de Inspectie tijdens de regiocongressen veiligheid van Raadslid.Nu.