Raadsleden & Veiligheid

Partners

Samen werken aan de veiligheid in Roermond

11-07-2014

Wijkraden, politie, stadstoezicht , zorgverleners, ondernemers en raadsleden spraken de afgelopen weken in verschillende bijeenkomsten met elkaar over “wat zijn nu voor de komende jaren de veiligheidsonderwerpen die gezamenlijk moeten worden opgepakt.’’ De uitkomsten van die bijeenkomst worden gebruikt voor een integraal veiligheidsplan.

Breed pallet

De gemeente Roermond wil weten wat er leeft in de samenleving en welke veiligheidsproblemen de (maatschappelijke) organisaties ervaren. Daarom zijn er vier verschillende bijeenkomsten geweest met veiligheid als centraal thema. Het levert een breed pallet op van veiligheidsonderwerpen; van woninginbraken en overlast in de buurt tot de aanpak van mobiel banditisme, waarmee rondtrekkende bendes worden bedoeld.

Belangrijke bouwstenen

De inwoner van onze stad wordt vaak genoemd, hoe kunnen we zorgen dat hij zich veilig voelt? Maar ook, hoe kan de overheid ervoor zorgen dat de inwoner bijdraagt aan een veilige leefomgeving? Zo zegt een voorzitter van de wijkraad ‘informeer ons op wijkniveau welke veiligheidsonderwerpen actueel zijn, zodat de wijkraad haar verantwoordelijkheid kan nemen’’.

De uitkomsten vormen belangrijke bouwstenen voor de toekomstige veiligheidsaanpak. Begin volgend jaar wordt het nieuwe integrale veiligheidsplan vastgesteld.