Raadsleden & Veiligheid

Partners

SP-fractievoorzitter Amersfoort laakt geheim overleg

11-09-2014

In hoeverre is geheim overleg tussen burgemeester en raadsleden acceptabel? Deze vraag kwam onlangs in Amersfoort aan de orde wegens de situatie rond voormalig inwoner Jermaine W. die met zijn gezin naar Syrië is vertrokken.

Privacygevoelige informatie

Burgemeester Lucas Bolsius voerde vertrouwelijk overleg met alle fractievoorzitters over de kwestie rondom de Syriëgangers. De inhoud van het gesprek moest geheim blijven, omdat het om privacygevoelige informatie ging en de AIVD de zaak nog onderzoekt. SP-fractievoorzitter Ad Meijer was het niet eens met die gang van zaken.

Hij vindt dat hij de burgemeester in het openbaar moet kunnen aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. Meijer verliet het overleg daarom voortijdig: “Ik wilde een scheiding tussen wat wel en niet openbaar kon worden besproken om mijn controlerende taak als gemeenteraadslid te kunnen uitvoeren.”

Tevreden

De burgemeester wilde Meijer aanvankelijk wel tegemoet komen, maar andere fractievoorzitters vonden dat Bolsius vrijuit moest kunnen praten en besloten tot geheimhouding. De SP-fractievoorzitter heeft aangegeven zijn vragen alsnog te gaan stellen en wil die ook beantwoord krijgen. “Dat kan vertrouwelijk. Ik wil weten wat onze verantwoordelijkheid als gemeente in deze kwestie is.”

De overige fractievoorzitters in Amersfoort hebben aangegeven tot dusver tevreden te zijn over de aanpak van de burgemeester.

Meer informatie

Zie ook: Binnenlands Bestuur