Raadsleden & Veiligheid

Partners

Essay prestatiemeten in het sociale domein

12-09-2014

Gemeenteraden willen sturen op cijfers en prestaties, maar niet alles laat zich kwantificeren. Het kans zelfs contraproductief werken. Kennis- en netwerkorganisatie Platform31 heeft daarom een essay geschreven over zinvol en effectief prestatiemeten in het sociale domein.

Het essay verkent de posities en belangen van gemeenteraden, wethouders en uitvoerders rond prestatiemeting, onderzoekt op welke manier die manier die belangen met elkaar in conflict kunnen komen en doet suggesties hoe die drie partijen gezamenlijk tot constructieve en effectieve prestatiemeting kunnen komen.

Download