Raadsleden & Veiligheid

Partners

Toename fietsdiefstal station Schiedam baart D66 zorgen

12-11-2014

D66 Schiedam heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over de sterke stijging van fietsdiefstal bij het station Schiedam Centrum. In de eerste tien maanden van dit jaar ligt het aantal fietsdiefstallen al ruim 38 procent hoger dan over het hele jaar 2013.

Maatregelen

Dit blijkt uit cijfers die de fractie van D66 Schiedam heeft opgevraagd. De fractie wil van het college weten welke mogelijke oorzaken de sterke toename van het aantal rijwieldiefstallen op deze locatie heeft. Ook is D66 benieuwd naar de maatregelen die er genomen gaan worden om dit terug te dringen.

Downloads