Raadsleden & Veiligheid

Partners

Steun voor meer grip gemeenteraad op samenwerking

13-01-2014

Ook bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten is het college van B&W lokaal verantwoordelijk, en legt het rekenschap af aan de eigen raad. De VNG ondersteunt de positie van raadsleden bij samenwerking. Dit zei VNG-directieraadslid Kees Jan de Vet vadaag op Radio 1, in reactie op de uitkomsten van een enquête van raadsledenvereniging Raadslid.Nu.

De enquête gaat vooral in op de samenwerkingsvorm 'gemeenschappelijke regeling', zoals die is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR).

WGR

De gemeenschappelijke regeling is een hulpstructuur bij samenwerking, niet meer dan dat. De sturing ligt primair op lokaal niveau, tussen raad en college. De WGR moet gemeenteraden voldoende mogelijkheden bieden om te kunnen sturen op samenwerking, vindt de VNG.

Wetsvoorstel

Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel om de WGR te verbeteren, de VNG is blij met dit wetsvoorstel. De wijzigingen leveren een duidelijkere sturing en verantwoording en een vereenvoudiging van de wet op. Belangrijk is vooral dat raden meer tijd krijgen om te reageren op de begroting van een regeling.

Ondersteuning

Raadsleden vinden het goed invullen van hun rol bij samenwerking nog vaak ingewikkeld. De VNG ondersteunt de positie van raadsleden bij gemeentelijke samenwerking via het programma Slim Samenwerken, het Actieprogramma Lokaal Bestuur (VNG/BZK) en het Raadsledenprogramma. Denk hierbij aan workshops, bijeenkomsten, publicaties, het delen van praktijkvoorbeelden.

Links