Raadsleden & Veiligheid

Partners

PvdA Deventer wil effectiever graffitibeleid

13-02-2014

De PvdA-fractie in Deventer wil een alternatief en effectiever graffitibeleid in de Hanzestad. In de initiatiefnota ‘Uit de Kunst’ pleit de partij voor een andere opzet, waarin ingezet wordt op stevige handhaving, meer ruimte voor kunstzinnige graffitiuitingen en een gecombineerde, effectievere schoonmaak.

De gemeente Leeuwarden heeft dit beleid enkele jaren geleden opgezet, met goede resultaten. Meerdere gemeenten hebben dit voorbeeld al gevolgd. De PvdA-fractie stelt voor dat ook in Deventer hierop wordt ingezet. “Waarom het wiel opnieuw uitvinden als die uitvinding ergens anders al is gedaan?”, zegt PvdA-raadslid Rob de Geest. “En dan ook nog op een effectieve en efficiënte wijze Ruimte bieden aan de kunstzinnige vormen, gecombineerd met een harde aanpak van ongewenste graffiti blijkt in de praktijk dat de overlast afneemt.”

Leeuwarden

Leeuwarden heeft gedoogplekken in de hele stad gerealiseerd waarop een georganiseerd graffitiforum met kunstenaars graffitikunst mag aanbrengen. Op andere plekken is het nog steeds niet toegestaan, tenzij een eigenaar toestemming geeft voor een kunstproject op zijn bezit.

Illegaal aangebrachte graffiti wordt hard aangepakt en effectief schoongemaakt door één schoonmaakorganisatie voor de hele stad. De samenwerking met de graffitikunstenaars zorgt ervoor dat de graffitiwereld aanspreekbaar is en dat er ook de nodige onderlinge controle is om de afspraken na te komen.

Kostenneutraal

Het Deventer college van B&W is positief over deze aanpak, maar geeft aan hier niet de financiële middelen voor te hebben. De PvdA-fractie stelt echter dat de maatregelen kostenneutraal kunnen worden ingevoerd. Samenwerking en concentratie van de schoonmaakwerkzaamheden leveren op termijn financiële voordelen op.

Downloads