Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeenteraad Beverwijk in gesprek over veiligheid

13-05-2014

Door alertheid van inwoners gaat het de goede kant op met de aanpak van woninginbraak in Beverwijk. Dat liet de politie vorige week weten tijden een raadscarrousel in de gemeente. In de eerste vier maanden van 2013 werden 86 inbraken gepleegd, dit jaar ligt dat aantal op 73. “Maar één is er nog altijd één teveel”, aldus de politie.

De raadscarrousel van de gemeente Beverwijk stond vorige week in het teken van veiligheid. Hoe veilig is de gemeente eigenlijk? Op deze en meer vragen gaven burgemeester van Leeuwen en de politie antwoord.

Veiligheidsthema’s

De gemeente trapte de avond af met een presentatie aan de hand van vijf veiligheidthema’s: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en integriteit. Vervolgens was er gelegenheid om vragen te stellen aan de politie. Deze liet weten dat de meeste criminele activiteiten in Beverwijk fietsendiefstal, diefstal van of uit auto’s en vernielingen betreffen. De meest voorkomende criminele activiteiten met een grote impact zijn woninginbraak, openlijk geweld en overvallen.

Veilige woonomgeving

Een onderzoek naar de veiligheid in de gemeente heeft uitgewezen dat 75 procent van de ondervraagden zich zelden of nooit onveilig voelt in onze gemeente. Het CDA stelde vervolgens een vraag namens de overige 25 procent en kaartte een probleem aan met betrekking op een hangplek voor jongeren en junks. Teamchef Kroes deed vervolgens de toezegging dat hij de wijkagent langs stuurt. De wijkagent gaat samen met bewoners bekijken hoe de situatie veiliger kan worden gemaakt.

Integraal veiligheidsplan

Dit najaar wordt het integraal veiligheidsplan openbaar. In de raadscommissie kunnen inwoners hun mening geven over dit plan. Hierna zal de raad in de gemeenteraadsvergadering een besluit nemen over het veiligheidsplan.