Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raad Waalwijk discussieert met inwoners over veiligheidsbeleid

14-01-2014

De gemeenteraad van Waalwijk nodigt inwoners uit om mee te denken over het nieuwe veiligheidsbeleid van de gemeente. Op donderdag 23 januari is er een discussieavond in de raadzaal van het stadhuis.

Nieuw veiligheidsbeleid

Op grond van de nieuwe Politiewet bepaalt de gemeenteraad de doelen, die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. Het huidige beleidskader van de gemeente Waalwijk loopt dit jaar af. De raad staat dus aan de vooravond van het vaststellen van het nieuwe veiligheidsbeleid. In dit nieuwe beleid wordt gewerkt met prioriteiten en van hieruit stelt het college tweejaarlijkse actieplannen vast.

Ervaringen, meningen en ideeën

Voordat de gemeente start met het opstellen van dit nieuw plan, nodigt de raad inwoners uit om hun ervaringen, meningen en ideeën in te brengen. Dat kan tijdens deze discussieavond. Er worden drie thema’s in drie workshops behandeld:

  1. Drugsgerelateerde criminaliteit
  2. High impact crime: misdrijven (woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen) die een grote impact hebben op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij
  3. Veiligheid begint bij uzelf.

Lokale driehoek

De bijeenkomst start met een openbaar overleg van de lokale driehoek over deze thema’s. Dit driehoeksoverleg is hét overleg voor afstemming tussen de burgemeester (belast met de openbare orde en veiligheid binnen een gemeente), officier van justitie en de chef van het politieteam Waalwijk/Loon op Zand over het gezamenlijk aanpakken van onveiligheid in de gemeente.