Raadsleden & Veiligheid

Partners

SGP Krimpen wil betere registratie van vandalisme

15-03-2014

De SGP-fractie van Krimpen aan den IJssel wil meer inzicht in de vandalismecijfers. Fractievoorzitter Bert-Jan Ruissen laat dit weten naar aanleiding van een raadsmemo over dit onderwerp van burgemeester Huizer van afgelopen donderdag.

Uit het raadsmemo blijkt dat de gemeente alleen schadebedragen bijhoudt over vandalisme bij de jaarwisseling en over graffiti. Ruissen: “Voor ons is dit volstrekt onvoldoende”. Over alle andere schades aan gemeentelijke eigendommen schrijft de burgemeester dat vaak niet te herleiden is wat de oorzaak van de schade is en dat dit dus niet geregistreerd wordt onder de algemene noemer vandalisme.

Transparantie

De SGP fractie maakt zich al langere tijd sterk voor meer transparantie over vandalisme. Volgens de partij zal inzicht in de kosten de burger motiveren eerder de politie te alarmeren en aangifte te doen. Ook kan het burgers ertoe bewegen elkaar aan te spreken op vernielzuchtig gedrag. Ook bij meevallende vandalismecijfers kan een vandalismemonitor dienstig zijn. Objectieve feitelijke informatievoorziening is de beste remedie om eventueel al te dramatische beelden over de omvang van het probleem bij te stellen.

Commissievergadering

Dat het college ondanks herhaaldelijk aandringen niet in staat blijkt heldere cijfers beschikbaar te stellen over de omvang van vandalisme in Krimpen aan den IJssel, stelt de SGP-fractie teleur. Ruissen: “Wij zullen het onderwerp zo snel mogelijk agenderen in een commissievergadering. Krimpen aan den IJssel kan op dit punt veel leren van Ouderkerk aan den IJssel, waar men wel ieder half jaar een inzichtelijke vandalismemeter richting de burger weet te presenteren”.