Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid van start

15-09-2014

De nieuwe VNG-commissie Bestuur en Veiligheid kwam op 11 september voor het eerst bijeen. Met 15 burgemeesters, 2 wethouders, 2 raadsleden en 1 gemeentesecretaris ging de eerste vergadering van start, onder leiding van de nieuwe commissievoorzitter Theo Weterings, burgemeester van Haarlemmermeer.

Het eerste deel van de vergadering stond in het teken van kennismaking en de werkwijze van de commissie. Zo werd Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen, verkozen als vicevoorzitter.

Portefeuilleverdeling

Ook werd er een start gemaakt met een portefeuilleverdeling. De commissie gaat werken met portfeuillehouders op de belangrijkste onderwerpen. Leidend hierin is de strategische meerjarenagenda. De commissie deed een eerste aanzet voor de contouren van de strategische agenda.

Huisvesting zedendelinquenten

Hierna had de commissie een eerste gedachtewisseling over de uitgangspunten van de huisvesting van zedendelinquenten. De VNG, het NGB, het Openbaar Ministerie en Reclassering Nederland overleggen al enige tijd over de huisvesting van ex-gedetineerden waarvan de terugkeer tot maatschappelijke onrust kan leiden.

De commissie hecht zeer veel waarde aan een duidelijke scheiding van rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Het uitgangspunt om zoveel mogelijk in de eigen omgeving te huisvesten werd onderschreven. Tenslotte benadrukte de commissie dat de termijn van 15 dagen om de burgemeester over de terugkeer te informeren te kort is.

Aanpak Jihadisme

Verder kwam nog het bestuurlijk overleg over de aanpak van jihadisme aan de orde. De betrokken bewindspersonen zijn uitgenodigd om hier binnenkort met de commissie Bestuur en Veiligheid verder over te praten.