Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden kunnen informatieveiligheid agenderen

18-09-2014

Informatieveiligheid is een thema dat nog altijd te weinig aandacht heeft en krijgt van gemeenten. Raadsleden kunnen veranderen door actief het onderwerp informatieveiligheid op de agenda te zetten, bijvoorbeeld om het college van B en W te vragen welke maatregelen getroffen zijn tegen het hacken van digitale informatie.

Niet goed voorbereid

Het onderwerp informatievoorziening is de afgelopen tijd, met het zicht op de decentralisaties, een aantal keer negatief in de media verschenen. Zo berichtte het NRC Handelsblad in augustus dat veel gemeenten niet goed voorbereid zijn op de privacybescherming van hun inwoners. Door de decentralisaties worden er vele taken overgebracht naar gemeenten. Hierdoor krijgen de gemeenten meer inzicht in de gegevens van hun inwoners. Het is echter niet altijd duidelijk hoe de privacy van de inwoners gewaarborgd gaat worden.

Tips voor raadsleden

Ook voor u als raadslid is het van belang om aan dit onderwerp uw aandacht te schenken en het op de agenda te krijgen. Het is belangrijk dat u zicht heeft op hoe uw gemeente omgaat met informatieveiligheid en de risico’s die zij loopt op technisch en bestuurlijk gebied. Om te zien welke vragen u aan het college kan stellen om helder te krijgen welk beleid er wordt gevoerd op het onderwerp informatievoorziening is een artikel op de website van Raadlid.nu verschenen