Raadsleden & Veiligheid

Partners

Plasterk zet agressie tegen raadsleden op de agenda

20-02-2014

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart worden voor de nieuwe raadsleden en wethouders vier bijeenkomsten gehouden over bedreigingen en agressie jegens lokale bestuurders. Dat heeft minister Ronald Plasterk (BZK) gezegd in antwoord op vragen van het CDA in de Tweede Kamer. De minister wil de bijeenkomsten samen met raadsledenvereniging Raadslid.Nu organiseren.

Bescherming

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg wilde van de minister weten wat hij doet aan de bescherming van raadsleden. Ze was op het onderwerp gekomen na een onderzoek van Nieuwsuur en Raadslid.Nu waaruit bleek dat een derde van de raadsleden het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie of geweld. Tien procent van hen heeft naar aanleiding hiervan overwogen te stoppen met het raadswerk.

Nieuwe collegeprogramma’s

Plasterk zei het onderwerp ‘zeer serieus’ te nemen. "Raadsleden zijn de dragers van de lokale democratie en zij moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen." Hij wees erop dat hij de beroepsverenigingen en de gemeenten al protocollen en handreikingen heeft gestuurd. Maar dat is niet voldoende, zei hij. Vandaar het initiatief voor de vier bijeenkomsten, maar hij pleitte er ook voor het onderwerp op te nemen in de nieuwe collegeprogramma’s.

Zero-tolerancebeleid

De bewindsman noemde verder het gevaar dat raadsleden hun stemgedrag kunnen laten afhangen van bedreigingen. Zo ver wil hij het niet laten komen: "Lokale politici moeten weten dat ze in vrijheid hun politieke opvattingen moeten kunnen geven."

Plasterk was het eens met de opmerking van D66’er Gerard Schouw dat een zero-tolerancebeleid op zijn plaats zou zijn en beloofde hierover contact op te nemen met zijn collega Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.