Raadsleden & Veiligheid

Partners

Bestuurders maken kennis met thema ‘veiligheid’

21-09-2014

Een groot aantal college- en raadsleden van de gemeenten Lochem, Voorst, Zutphen en Brummen heeft zich dinsdag, in het kader van hun inwerkprogramma, verdiept in het thema veiligheid. De komende jaren werken de vier gemeenten aan verdere versterking van de participatie van inwoners op veiligheidsgebied.

Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen werken intensief samen met de regionale veiligheidspartners. Dat doen zij in de aanpak van onder andere overlast, huiselijk geweld, woninginbraken, jeugdgroepen, jeugd en alcohol en veelplegers en georganiseerde criminaliteit. Ook op het gebied van brandweer, rampen en crisisbeheersing wordt veel samen gedaan. Bijvoorbeeld rond opleiden, trainen en oefenen, evalueren en planvorming. De wensen en zorgen van inwoners vormen belangrijke uitgangspunten voor gezamenlijke beleidsvorming.

Alle veiligheidspartners van de gemeenten waren dinsdag aanwezig: politie, Openbaar Ministerie, brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), Veiligheidshuis, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), toezicht en handhaving en rampenbestrijding.