Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Zoetermeer

23-07-2014

De gemeente Zoetermeer heeft de geactualiseerde kadernota Integraal Veiligheidsbeleid gepresenteerd. De gemeente zet de komende jaren in op de aanpak van geweld, woninginbraak, jeugdoverlast en –criminaliteit. Daarnaast zijn ook de aanpak van georganiseerde misdaad, waaronder hennepteelt en drugshandel, overlast en maatschappelijke onrust tot prioriteit benoemd.

Elke vier jaar actualiseren

Het huidige integrale veiligheidsbeleid, beschreven in de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid, werd in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft toen besloten om de kadernota na vier jaar te actualiseren.

Veiligheidspartners betrekken

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels ingestemd met de nieuwe conceptkadernota. De komende tijd betrekt de gemeente de veiligheidspartners (zoals de politie en het jongerenwerk) en inwoners en ondernemers om de kadernota te vervolmaken. Zo wordt er een informatiebijeenkomst voor direct betrokkenen georganiseerd en raadpleegt de gemeente het burgerpanel.

Definitieve besluitvorming

De kadernota ligt ook ter inzage, zodat iedereen die dat wil een zienswijze kan indienen. Na verwerking van de inbreng van de veiligheidspartners en de zienswijzen, biedt het college van burgemeester en wethouders de geactualiseerde kadernota voor definitieve besluitvorming aan de gemeenteraad aan.

Downloads