Raadsleden & Veiligheid

Partners

Hellendoorn vertaalt IVP naar actieplan

23-10-2014

De gemeente Helendoorn heeft een bijeenkomst georganiseerd waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 werden vertaald naar concrete aanpakken in het komende actieplan 2015-2016. Met deze bijeenkomst wilde de gemeente draagvlak creëren onder een aantal organisaties als het jongerenwerk, de WMO-raad, raadsleden, de politie en de woningstichting.

Lokale prioriteiten

Na korte presentaties van het CCV, de burgemeester en de politie, gingen de 35 deelnemers uit elkaar om door te praten over de zes lokale prioriteiten uit het IVP: woninginbraak, jeugdoverlast, huiselijk geweld, fietsdiefstal, verkeersoverlast en drugs- en drankoverlast.

Interessante uitkomsten:

  • inzet van rijinstructeurs bij het signaleren van woninginbraken;
  • huisartsen meer betrekken bij signalering van huiselijk geweld,
  • meer communicatie tussen overlast gevende jongeren en de omgeving en
  • betere verkeersomleidingen tijdens evenementen.

De gemeente Hellendoorn gaat nu aan de slag met het schrijven van het concrete actieplan, zodat duidelijk is wie wat wanneer gaat doen.

Downloads