Raadsleden & Veiligheid

Partners

VVD Dordrecht wil een ‘open data vriendelijk beleid’

25-09-2014

De Dordtse VVD fractie werkt aan een initiatiefvoorstel voor ‘open data vriendelijk beleid’ in Dordrecht. Open data zijn gegevens die iedereen gratis kan (her)gebruiken. Het zijn vaak gegevens die zijn verzameld door de overheid.

Fietsdiefstal

Als eerste voorzet heeft de VVD in Dordrecht een interactieve kaart gemaakt van fietsdiefstal in de gemeente. “Goed voorbeeld doet volgen, wij hopen hiermee de gemeente te inspireren om meer gegevens als open data vrij te gaan geven”, aldus VVD raadslid Maarten Burggraaf. Het aanbod van open data in Dordrecht is nog zeer beperkt, daar moet wat de VVD Dordrecht betreft verandering in komen.

Altijd openbaar, tenzij

“De insteek bij de gemeente moet zijn dat haar gegevens altijd openbaar en in een universeel toegankelijk formaat beschikbaar zijn, tenzij hiertegen grote bezwaren zijn”, stelt Burggraaf. “Nu is het in open data uitgeven nog teveel een uitzondering.” De Dordtse liberalen verwachten eind van dit jaar het initiatiefvoorstel te kunnen presenteren.

De fietsdiefstal-kaart is gemaakt op basis van open data van de politie. Op www.dordrechtopendata.nl/fietsen is terug te zien hoeveel fietsen er zijn gestolen en op welke moment van de dag.