Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan van acht Gelderse gemeenten

25-11-2014

De burgemeesters van de gemeenten Heumen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen hebben afgesproken om gezamenlijk het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 op te stellen.

Gezamenlijk aanpak op hoofdlijnen

Het integraal veiligheidsplan (IVP) bestaat uit een beleidsplan voor de komende vier jaar en uit een beschrijving van wat de gemeenten gezamenlijk gaan uitvoeren en wat lokaal, om de gemeenten leefbaar en veilig te houden. In dit gezamenlijke plan liggen de prioriteiten en de gezamenlijke aanpak op hoofdlijnen vast.

De gemeenten werken hierbij nauw samen met de politie. De politie is een van de belangrijkste partners in de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid.

Links