Raadsleden & Veiligheid

Partners

Nieuw boekje voor raad en college: Met burgers!

31-10-2014

Met burgers! is een handzaam spoorboekje over burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven. Met ervaringen, praktijkvoorbeelden en tips voor raad en college.

Met burgers! is een uitgave van In actie met burgers!, een deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. De publicatie is een vervolg op het spoorboekje ‘Naar buiten’ uit 2010.

Andere rol

De veranderende samenleving betekent een andere rol voor college- en raadsleden als het gaat om de relatie met burgers. Er zijn talloze betekenisvolle maatschappelijke initiatieven van burgers die deel uitmaken van uiteenlopende netwerken.

In verbinding

Het is de kunst om als gemeente goed in verbinding te zijn met burgers, netwerken en initiatieven. Zoals uit deze publicatie blijkt, zijn gemeenten daarmee al volop aan de slag!

Meer informatie

Het boekje is verzonden naar alle gemeenten (ter attentie van de raadsgriffier, burgemeester en gemeentesecretaris). Hieronder de digitale versie: