Raadsleden & Veiligheid

Partners

ChristenUnie-SGP Zoetermeer wil stevige aanpak fietsdiefstal

17-01-2014

De ChristenUnie-SGP in Zoetermeer heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de toename van fietsdiefstal in de stad. De partij pleit voor een stevige aanpak en denkt daarbij aan de inzet van camera’s en/of lokfietsen.

De afgelopen jaren is in Zoetermeer een stijging te zien in het aantal gestolen rijwielen. De fractie ChristenUnie-SGP is vooral verontrust over de signalen van fietsendiefstal  op de locatie station Oost. Dit is een druk bezocht station waar veel fietsen staan gestald. Deze 'hotspot' lijkt een gemakkelijke plek om fietsen te stelen. Een goede optie is om er een (gratis) bewaakte fietsenstalling in te richten, aldus de fractie.

Lokfietsen en gps

De fractie wijst op de aanpak van steden als Delft en Emmen. In Delft worden lokfietsen uitgerust met gps-systemen om fietsendieven direct in de kraag te kunnen grijpen. In Emmen heeft de gemeente camera's laten installeren op zogenoemde 'hotspots', waardoor het aantal misdrijven is geminimaliseerd.

Vragen

De ChristenUnie-SGP heeft B&W onder meer de volgende vragen gesteld:

  1. Deelt het College de zorg van de CU-SGP over het toenemend aantal fietsendiefstallen in Zoetermeer?
  2. Welke aanpak onderneemt het College tot nu toe om fietsendiefstal in Zoetermeer aan te pakken?
  3. Zijn er cijfers van 2011, 2012 en 2013 bekend van het aantal gestolen fietsen op de locatie station Oost?

Downloads