Raadsleden & Veiligheid

Partners

SGP Ermelo presenteert Meldpunt Overlast

19-11-2014

SGP Ermelo heeft gisteren de website overlastmelding.nl gelanceerd. Met de site wil de SGP onderbelichte problematiek, zoals drugs- en geluidsoverlast, zichtbaar maken. Volgens fractievoorzitter Leo van der Velden gaat het om klachten lang niet altijd gehoord worden. “Mensen voelen zich hierdoor miskend."

Speerpunten bepalen

“Waar het gaat om drugsoverlast, overlast van wild, lawaai et cetera zie je een soort gewenning ontstaan", aldus Van der Velden. Hij hoort weinig van deze problematiek in commissies en raadsvergaderingen. ,,Maar dat betekent niet dat het er niet is." Naar aanleiding van de meldingen op de site wil de SGP Ermelo speerpunten bepalen. Anoniem melden is niet mogelijk. De fractie wil mensen graag laten weten wat er gebeurt met de melding.

Reguliere klachtenafhandeling

Het Meldpunt Overlast Ermelo, ofwel overlastmelding.nl vervangt de reguliere klachtenafhandeling door de politie of gemeente zeker niet. Verstoring van de openbare orde dient men allereerst te melden bij de politie.