Raadsleden & Veiligheid

Partners

De Staat van de Gemeenten: editie over vluchtelingen

01-12-2015

De hoge instroom van vluchtelingen leidt tot hoog oplopende discussies: landelijk en lokaal. Het is daarbij van groot belang dat alle betrokken partijen beschikken over de juiste informatie. Onder het motto ‘meten is weten’ heeft de VNG daarom een speciale editie vluchtelingen van De Staat van de Gemeenten 2015 gepubliceerd.

Deze speciale editie bevat cijfers over de instroom en opvang van asielzoekers en een duiding van deze cijfers. Met overzichtskaarten en tabellen geeft het een goed inzicht in ontwikkelingen rond opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen. Het document zet daarnaast de beschikbare cijfers en beelden in perspectief en met elkaar in verbinding.

Drie delen

Deze editie van De Staat van de Gemeenten is opgebouwd uit drie delen:

  • Instroom en opvang vluchtelingen
  • Vertrek en illegaliteit
  • Huisvesting en integratie statushouders

Meer informatie