Raadsleden & Veiligheid

Partners

Toolkits integriteit online

02-04-2015

Om gemeenten te ondersteunen bij het voeren van een compleet integriteitsbeleid voor haar ambtenaren en bestuurders heeft de VNG de toolkits ambtelijke- en bestuurlijke integriteit ontwikkeld. In de toolkits vindt u informatie over regels en procedures, modelgedragscodes, hulpmiddelen en andere praktische zaken.

Thema's

Al deze praktische informatie rondom integriteit staat overzichtelijk geordend per thema. Een aantal thema’s zijn:

  • Kandidaatstelling en benoeming
  • Gedragscode
  • Geschenken
  • Belangenverstrengeling
  • Inkoop en aanbesteding

Links