Raadsleden & Veiligheid

Partners

CDA Den Haag wil coffeeshops verplichten om bewonersavonden te organiseren

03-03-2015

Het CDA Den Haag wil dat de gemeente coffeeshophouders verplicht om met de buurt in gesprek te gaan. Doen ze dit niet dan krijgen ze te maken met justitie. Op deze speciale bewonersavonden kunnen bewoners hun irritaties en klachten over de coffeeshop kenbaar maken.

Veilige omgeving

In Den Haag wordt de verkoop van softdrugs onder strikte voorwaarden toegestaan. Fractievoorzitter Daniëlle Koster: ‘’ Het geheel verbannen van coffeeshops uit het Haagse straatbeeld blijkt niet mogelijk. Wat het CDA betreft moet het gedogen van coffeeshops echter zo min mogelijk overlast opleveren voor de wijk of buurt waar deze gevestigd is en dient er zorg te worden gedragen dat de buurt wordt geïnformeerd en bewoners al hun vragen kunnen stellen en klachten kunnen uiten.’’ Middels een bewonersavond, met een voorzitter vanuit de gemeente, wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin bewoners hun klachten en irritaties bespreekbaar kunnen maken.

Medeverantwoordelijkheid voor omgeving

Wat de lokale CDA-fractie betreft worden coffeeshops vervolgens verplicht actief oplossingen te zoeken voor de klachten van de bewoners. ‘’Het is hoog tijd dat coffeeshophouders hun medeverantwoordelijkheid voor de omgeving erkennen en actief bij gaan dragen aan de leefbaarheid van de buurt’’, aldus Koster.