Raadsleden & Veiligheid

Partners

Meer focus op raadsleden binnen VNG

04-12-2015

Het is belangrijk dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meer oog heeft voor raadsleden. Josee Gehrke, de nieuwe voorzitter van de commissie van Raadsleden & Griffiers, zei dit tijdens de Bestuurdersdag, afgelopen maandag, in Utrecht.

Eigen agenda

Gehrke onderstreepte dat de nieuwe commissie voor Raadsleden & Griffiers er niet alleen is om het bestuur en de vakcommissies van de VNG te adviseren. De commissie moet ook zelf zijn agenda willen bepalen, aldus Gehrke. De elf raadsleden en negen griffiers van de nieuwe commissie zijn maandagmiddag door de Buitengewone Algemene Ledenvergadering benoemd.

Voor de nieuwe commissie was zeer veel animo. Meer dan 100 raadsleden en griffiers hadden zich kandidaat gesteld voor de twintig plekken die de nieuwe commissie te bieden had.

Meer infiormatie