Raadsleden & Veiligheid

Partners

Vernieuwde website Vertrouwenslijn

05-01-2015

De Vertrouwenslijn heeft een vernieuwde website waar openbaar bestuurders en politici relevante informatie over intimidatie, bedreiging of integriteitsschending kunnen vinden. Sinds vorig jaar is de Integriteitslijn samengevoegd met de Vertrouwenslijn.

Praktische adviezen

De Vertrouwenslijn is eind 2009 gestart op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Vertrouwenslijn draait om vraagstukken rondom integriteit en is bedoeld voor openbaar bestuurders en politici die in hun werkzaamheden te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en geweld.

Waar nodig brengt de Vertrouwenslijn bestuurders en politici in contact met het netwerk van vakgenoten en ervaringsdeskundigen. Zij geven praktische adviezen op het gebied van damage control, positionering en strategie. Ook een begeleidingstraject behoort tot de mogelijkheden.

Integriteitsschendingen

Sinds het begin van dit jaar is de Integriteitslijn samengevoegd met de Vertrouwenslijn. Daarom is de Vertrouwenslijn ook de plek om anoniem melding te maken van integriteitsschendingen door overheidspersoneel. De anonieme meldingen worden uiterst vertrouwelijk overgedragen aan de organisatie die verantwoordelijk is voor verdere behandeling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vertrouwenslijn: