Raadsleden & Veiligheid

Partners

Geheimhouding verschilt per gemeente

05-02-2015

Gemeenteraden vullen geheimhouding rond stukken op verschillende manieren in. Zo worden besluiten tot geheimhouding in de ene gemeente genomen in het presidium, in een andere gemeente worden alle besluiten in de gemeenteraad genomen en in weer een andere gemeente zijn er bijna nooit geheime stukken.

Dit kwam naar voren tijdens de Integriteitbijeenkomst die Raadslid.Nu heeft georganiseerd op woensdag 28 januari in de gemeente Cranendonck. Tijdens het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond het onderwerp geheimhouding centraal in het plenaire debat.

Opmerkelijk

Uit het debat is duidelijk geworden dat geheimhouding rond stukken binnen de gemeenten van de aanwezige raadsleden, verschillend is geregeld. Een aanwezig raadslid gaf aan dat het lastig is om afspraken rond geheimhouding te maken aangezien elke zaak anders is. Dat er verschillen zijn tussen gemeenten op het gebied van geheimhouding is opmerkelijk te noemen, want de Gmeentewet stelt dat het besluit tot geheimhouding alleen door de gemeenteraad kan worden genomen.

Integriteitbijeenkomst

In het eerste gedeelte van de Integriteitbijeenkomst verzorgde Marc de Droog van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) een presentatie voor de 38 aanwezige raadsleden uit het zuiden van het land. Tijdens deze presentatie stonden de volgende vragen centraal: hoe staat integriteit op de agenda? Wat kan de gemeenteraad doen op het gebied van integriteit?

Het thema integriteit krijgt wel aandacht binnen de gemeenteraden, maar vaak wordt dit gedaan door aan het begin van de raadsperiode de gedragscode door te nemen en/of een workshop of training te organiseren. Vaak is deze gedragscode echter opgesteld door de vorige raad of zelfs de raad daarvoor en is de aandacht voor het onderwerp middels een workshop eenmalig.

Integere raad

Op de vraag wat de raad kan doen op het gebied van integriteit heeft Marc de Droog vier punten gegeven die kunnen helpen om een gemeenteraad bewust te maken van het thema integriteit en bezig te laten zijn met dit thema. Deze vier punten zijn:

  1. Heb als raad een commitment en visie op het gebied van integriteit.
  2. Heb een gezamenlijk moreel kompas. Dit kan bereikt worden door dilemmatrainingen en intervisie.
  3. Wees voorbereid op integriteitschendingen, dit zal hoe dan ook een keer aan de orde komen tijdens een raadsperiode.
  4. Organiseer integriteit in de raad door bijvoorbeeld een commissie integriteit of een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Downloads