Raadsleden & Veiligheid

Partners

Stemmen en meestemmen: wat mag wel?

05-10-2015

Stemmen of meestemmen is altijd de eigen verantwoordelijkheid van een raadslid. Marc de Droog, deskundige integriteit en belangenverstrengeling van BIOS, concludeerde dat op de regionale bijeenkomst van Raadslid.Nu over integriteit en belangenverstrengeling.

Mag een raadslid bestuurlijk actief zijn in een vereniging en als raadslid meestemmen en meepraten? Dit dilemma was een van de belangrijkste onderwerpen in de bijeenkomst van Raadslid.Nu in het stadhuis van Venlo, en ook in het debat op twitter onder volgers van Raadslid.Nu.

Altijd de eigen verantwoordelijkheid

Een van de aanwezige raadsleden, bestuurlijk actief in haar stad op armoedebestrijding, had haar bestuurlijke taak opgegeven om zo alle vrijheid te hebben in de gemeenteraad over armoedebestrijding te kunnen meepraten en meebeslissen. Tegelijkertijd vond zij het geen goede zaak dat raadsleden zo worden gedwongen bestuurlijke activiteiten te stoppen. “We willen toch raadsleden die in de samenleving staan?”, was haar retorische vraag.

De conclusie van Marc de Droog van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) is het altijd de eigen verantwoordelijkheid van raadsleden om te stemmen of mee te stemmen. Hij wees er in dat verband ook op dat integriteit in toenemende mate wordt gebruikt als politiek middel.

Gerechtelijke uitspraken

De uitspraken van De Droog leidde tot een debat onder de twittervolgers van Raadslid.Nu. Daarbij werd in navolging van De Droog verwezen naar gerechtelijke uitspraken die hebben geleid tot publicaties als Stemmen met dubbele pet is niet zomaar toegestaan en Raadslid stemt ook bij (schijn van) eigenbelang.

Onthouden van stemming

Op het twitteraccount van @Raadslidnu werd daarom gesteld dat de jurisprudentie over de uitleg van artikel 28 gemeentewet aangeeft dat meestemmen mag. Andere volgers wezen er op dat een “Raadslid er verstandig aan doet zich te onthouden van stemming bij ‘persoonlijk’ belang”. Als een raadslid deel is van een dagelijks bestuur dient hij in de raad geen woordvoerder te zijn en zich van stemming te onthouden, was een van de reacties. En dat leidde tot een andere reactie: het van stemmen onthouden gaat niet lukken want dan moet een raadslid thuisblijven.

Open & transparant

Marc de Droog hield de bijeenkomst in Venlo daarom de stelling voor: “Om belangenverstrengeling te voorkomen dien je zo open en transparant mogelijk te zijn”. Hij nodigde de raadsleden ook uit om de definitie van het algemeen belang te benaderen niet alleen vanuit het perspectief van de raad maar ook vanuit het perspectief van raadsleden: respectievelijk de fracties tezamen vormen geluid van de gemeente en resultaat is besluitvorming in algemeen belang tegenover de optelsom van het feit dat ieder raadslid een eigenstandige visie heeft op algemeen belang.