Raadsleden & Veiligheid

Partners

Modelgedragscodes integriteit & de gemeenteraad

06-05-2015

De VNG stuurde gemeenten gemeenten de modelgedragscodes integriteit voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het is de taak van de gemeenteraad om voor zowel de eigen leden als voor het college een gedragscodes vast stellen. Van verschillende gemeenten ontving de VNG reacties en vragen over de modelgedragscodes.

Eén van die gemeenten die voortvarend aan de slag is gegaan met de modelgedragscodes is Gouda. Met een deel van de raad is de inhoud doorgenomen. De compactere vorm en de aangebrachte knip in de code tussen bestuurders en raadsleden wordt zeer gewaardeerd. Wel vindt men dat modelgedragscodes niet te snel moeten worden herzien. Een modelgedragscode inclusief handreiking die minder aan wijzigingen onderhevig is, verdient de voorkeur.

Meer informatie

Binnenkort publiceert de VNG veelgestelde vragen over de modelgedragscodes op www.vng.nl/integriteit

Links