Raadsleden & Veiligheid

Partners

Gemeenteraad beslist over geheimhouding, niet het college

09-02-2015

De gemeenteraad beslist of stukken onder geheimhouding vallen. Dat is geen bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Wanneer daar onduidelijkheid over ontstaat, of druk wordt uitgeoefend, vraag je als raadslid in de eerste plaats om advies bij je raadsgriffier.

Deze aanbeveling deden Hans Scherpenzeel, griffier van de gemeente Goes en voorzitter van de commissie integriteit van de Vereniging van Griffiers, en Ina Middelkamp, raadsgriffier in de gemeente Westerveld, tijdens een bijeenkomst van Raadslid.Nu, afgelopen zaterdag in Zuidwolde.

Terughoudend

Directeur Henk Bouwmans van Raadslid.Nu wees de raadsleden erop dat de raad terughoudend moet omgaan met geheimhouding. “Hoe meer stukken onder geheimhouding vallen, des te lastiger wordt het om achteraf als gemeenteraad je controlerende taak goed uit te voeren.”

Juiste route kiezen

Wanneer je als raadslid te maken krijgt met een integriteitdilemma, is het belangrijk de juiste route te kiezen en dus de juiste keuze te maken waarbij jouw integriteit als raadslid niet in het geding komt. Scherpenzeel geeft hiervoor op de website van Raadslid.NU vijf tips .