Raadsleden & Veiligheid

Partners

Raadsleden: extra inzet gemeenten tegen radicalisering

09-09-2015

Raadsleden zijn niet er niet van overtuigd dat de gemeente genoeg doet om radicalisering aan te pakken. Ruim de helft van het aantal raadsleden (63%) antwoorde neutraal, oneens of zeer oneens op de vraag of de gemeente genoeg doet tegen radicalisering.

Prioriteit

Dit blijkt uit een recent gehouden enquête dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in samenwerking met Raadslid.Nu onder raadsleden uitzette. Dit percentage wordt nog opmerkelijker omdat uit de enquête blijkt dat bijna de helft van het aantal raadsleden (46%) vindt dat de aanpak van radicalisering een prioriteit is binnen de gemeente. Een ruime meerderheid van 70% vindt bovendien ook dat lokale overheden verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van radicalisering.

Politieke fracties

Met deze hoge percentages zou het logisch zijn dat voor de lokale politieke partijen aanpak van radicalisering een topprioriteit is. Echter blijkt dit niet het geval. Slechts één partij, de ChristenUnie, heeft aanpak van radicalisering of gewelddadig jihadisme in de top drie van belangrijke onderwerpen staan die prioriteit hebben. Individuele raadsleden vinden dus blijkbaar de aanpak van radicalisering in hun gemeente wel belangrijk, maar door de politieke fracties als geheel wordt er minder aandacht aan geschonken.

Extra geld aanpak jihadisme

Vandaag werd het nieuws bekend gemaakt dat gemeenten extra geld krijgen om jihadisme aan te pakken. Het kabinet maakt ruim vier miljoen euro extra vrij dat gemeenten kunnen gebruiken om gewelddadig jihadisme aan te pakken. Het geld is onder meer bedoeld voor steun aan jeugd- en buurtwerk, opvoed- en familieondersteuning, onderwijs en het versterken van de netwerken die mensen moeten behoeden voor verdere radicalisering.

Raadsleden & veiligheid

Het CCV enquêterapport ‘Raadsleden en Veiligheid’ 2015 werd gepresenteerd tijdens het raadsledencongres van 5 september in Den Bosch. Uit het rapport blijkt dat 72% van de raadsleden niet weet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij de gemeente ligt, 56% denkt namelijk dat de regie bij de Veiligheidsregio ligt.