Raadsleden & Veiligheid

Partners

Slechte aanrijdtijd politie baart CDA Rijssen-Holten zorgen

10-03-2015

De CDA-fractie in Rijssen-Holten is geschrokken dat de politie in 1 op de 4 PRIO-1 meldingen, situaties die mogelijk levensbedreigend zijn, te laat arriveert. De streefnorm van de politie is om in 85% van de meldingen binnen een kwartier aanwezig te zijn.

Rijssen-Holten haalt deze streefnorm bij lange na niet; deze is namelijk 74,43%. Rijssen Holten heeft op Tubbergen na de slechtste aanrijdtijden van de politie in Overijssel. Met het voornemen van de politie om het bureau in Rijssen of Nijverdal te sluiten verwacht het CDA dat de aanrijdtijden van de politie bij levensdreigende situaties alleen maar verslechtert.

Het CDA vindt dat door sluiting van het politiebureau in Rijssen de veiligheid van inwoners op het spel wordt gezet. Daarom wil het CDA met spoed een gesprek hebben met de hoofd van de politieregio Oost. Daarnaast heeft het CDA een aantal schriftelijke vragen gesteld over de veiligheid van de burgers aan het college.

  • Is het college ook geschrokken van de prestaties van de aanrijdtijden van de politie in onze gemeente bij mogelijk levensbedreigend situaties?
  • Heeft het te laat komen bij levensbedreigende situaties gevolgen gehad, doordat de politie te laat arriveerde?
  • Het CDA is van mening dat zowel gemeente Hellendoorn als gemeente Rijssen-Holten een politiebureau nodig hebben voor de veiligheid van hun burgers. Deelt het college onze mening?
  • Kan het college garanderen dat bij een onverhoopte sluiting van het politiebureau in Rjissen of Nijverdal geen nadelige gevolgen zal hebben voor de reeds slechte aanrijdtijden van de politie bij PRIO-1 meldingen?
  • Zo niet, wil het college de politie verzoeken om eerst onderzoek te doen naar de effecten van de sluiting voordat men overgaat tot actie?
  • Is het college met ons van mening dat het sluiten van het bureau een verschraling van de dienstverlening is en het veiligheidsgevoel van de burger aantast?
  • Is het college bereid om het hoofd van de politieregio uit te nodigen namens de gemeenteraad om toelichting te geven op deze cijfers?