Raadsleden & Veiligheid

Partners

Terugblik VNG-cie. Bestuur & Veiligheid 2 juli

10-07-2015

Terugblik op een geslaagde D1000, plan van aanpak voor het versterken van de positie van gemeenten in de interbestuurlijke verhoudingen en herijking van de visie op de boa openbare ruimte. Dit waren belangrijke punten tijdens de vergadering van de VNG-commissie Bestuur & Veiligheid op 2 juli.

D1000

De dag voorafgaand aan het VNG-jaarcongres werd de D1000 gehouden. Studenten, wetenschappers, bestuurders en inwoners gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de lokale democratie. De commissieleden deden aanbevelingen om de uitkomsten van de D1000 verder te brengen tijdens een vervolgbijeenkomst, woensdag 30 september.

Interbestuurlijke verhoudingen

De commissie gaat vol aan de slag om te bepalen hoe gemeenten versterkt kunnen worden in het bestuurlijke stelsel en de interbestuurlijke verhoudingen. De commissie formuleerde enkele aandachtspunten zoals stelselverantwoordelijkheid en de link met het lokaal belastinggebied mee voor de uitwerking.

Herijking visie boa openbare ruimte

De komende maanden werkt de commissie aan een herijking van de visie boa openbare ruimte. In het najaar start met de 'Week van de BOA' de gesprekken met gemeenten en andere stakeholders over de uitdagingen en kansen die zij op dit terrein zien.

Overige onderwerpen

De commissie gaat akkoord met de inzet van de VNG op een hernieuwd beleidskader herindeling en op het onderwerp drones. Verder is er gesproken over de stand van zaken van de Wob en de WOO.

Meer informatie